МҰРАТ АЛИХАНОВ в 2009 году он по итогам республиканской олимпиады школьников получил два гранта на обучение в престижных вузах Казахстана.

МҰРАТ АЛИХАНОВ

Мұрат лицейдің қоғамдық өміріне белсене араласып, алға қойған мақсаттарына жетуге тырысады. Бала кезінен шет тілдерге қызығушылық танытты. Сөйтіп, қазақ-түрік лицейінде оқып жүріп Мұрат төрт тілді меңгерді.

Өз-өзіне талап қоя білуі, жауапкершілігі, принциптілігі Мұратқа ағылшын тілінен интеллектуалдық олимпиадалардың жүлдегері болуына септігін тигізді. Терең білімі мен кең ой-өрісінің арқасында 2009 жылы оқушылардың республикалық олимпиадасының нәтижесі бойынша Қазақстанның беделді жоғарғы оқу орындарында білім алуға екі грантқа ие болды.

Мұрат: «Алған бетінен қайтпайтын, шешім қабылдай білетін адамдар табысқа жете алады», - деп бекітеді. Сондықтан ол барлықтарына мақсатына жетуге ұмтылып, өз күшіне сенуге кеңес береді.

Мурат активно участвует в общественной жизни лицея, стремится к достижению поставленных целей. С детства интересуется иностранными языками. Обучаясь в областной специализированной казахско-турецкой школе-лицее-интернате для одаренных детей, Мурат овладел четырьмя языками.

Требовательность к себе, принципиальность, ответственность позволили Мурату стать призером интеллектуальных олимпиад по английскому языку. Благодаря глубоким знаниям, широкому кругозору, в 2009 году он по итогам республиканской олимпиады школьников получил два гранта на обучение в престижных вузах Казахстана.

«Удача улыбается настойчивым и решительным людям», - утверждает Мурат, поэтому всем он советует стремиться к своей цели и верить в собственные силы.